ООО Retro Autoservice 

ООО Retro Autoservice 

“Hyundai Retro Buzovna” avto-xidmət mərkəzinin əsası qoyulduğu andan, şirkətin ən mühüm nailiyyətlərindən biri, onun ehtiyat hissələri və materialları tədarük edən 100 – dən çox şirkət ilə daimi və işgüzar əməkdaşlığı olmuşdur. Bu isə, öz növbəsində Avropa, Asiya, Amerika və əlbəttəki, keçmiş sovet məkanında istehsal olunan maşınların təminatlı xidməti üçün olduqca zəruridir.